tmrd.net
当前位置:首页>>关于《缘木求鱼》的译文?的资料>>

《缘木求鱼》的译文?

孟子问:“大王的最大心愿可以说给我听听吗?” 宣王笑而不答。 孟子说:“那么,大王的最大心愿可以知道了,就是想扩张疆土,使秦国楚国来朝拜,君临中原、安抚四周的民族。(不过,)凭您的做法去追求实现您的心愿,真好比是爬上树去捉鱼一样。” ...

孟子问:“大王的最大心愿可以说给我听听吗?” 宣王笑而不答。 孟子问:“是因为肥美甘甜的食物不够口腹享受吗?轻软温暖的衣服不够身体穿着吗?艳丽的色彩不够眼睛观赏吗?美妙的音乐不够耳朵聆听吗?左右的侍从不够使唤吗?这些,大王的臣下都足...

《孟子·梁惠王上》:“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。” 意思: 缘木:爬树。爬到树上去找鱼。比喻方向或办法不对头,不可能达到目的。

《缘木求鱼》出自《孟子》的《梁惠王上》。缘木[1] :爬树。爬到树上去找鱼。比喻方向或办法不对,不可能[2] 达到目的。缘,沿着,顺着。 故事:公元前319年,孟子周游列国,第二次来到齐国。这时候,齐宣王为了扩张自己的领土,正准备攻打邻国...

王曰:“否,吾何快于是?将以求吾所大欲也。” 宣王说:“不,对此我有什么痛快的呢?我想借此来实现我最大的心愿。” 曰:“王之所大欲可得而闻与?” 孟子问:“大王的最大心愿可以说给我听听吗?” 王笑而不言。 宣王笑而不答。 曰:“为肥甘不足于口...

孟子问:“大王的最大心愿可以说给我听听吗?”宣王笑而不答。 孟子问:“是因为肥美甘甜的食物不够口腹享受吗?轻软温暖的衣服不够身体穿着吗?艳丽的色彩不够眼睛观赏吗?美妙的音乐不够耳朵聆听吗?左右的侍从不够使唤吗?这些,大王的臣下都足...

缘木求鱼,虽不得鱼,无后灾 Fish, although no fish, no disaster

曰:“王之所大欲可得而闻与?” 孟子问:“大王的最大心愿可以说给我听听吗?” 王笑而不言。 宣王笑而不答。 【【【有的版本有[[[[[[【【【【【【【【【【【【【[[曰:“为肥甘不足于口与?轻暖不足于体与?抑为采色不足视于目与?声音不足听于耳与...

编辑本段《孟子 梁惠王上》 孟子见梁惠王。王曰:“叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?” 孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰‘何以利吾国’?大夫曰‘何以利吾家’?士庶人曰‘何以利吾身’?上下交征利而国危矣。万乘之国弑其君者,必千乘...

一、译文 一个屠户在晚上回家,担子里的肉卖完了,只有剩下的骨头。屠户在路上遇到了两只狼,紧随着他走了很远。 屠户害怕,把骨头投给狼。一只狼得到骨头停止了,另一只狼仍然跟从他。屠户又把骨头投给它,后面得到骨头的狼停住了脚步,但是之...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tmrd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com